แท่นวางไฟและฐานรองน้ำ

ชั้นนำของจีน ท่าเรือลอยที่กำหนดเอง ตลาดสินค้า